Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, iż świadectwa dojrzałości będą wydawane 05 lipca br. (poniedziałek) od godziny 10.00
w sekretariacie Szkoły.