Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne ZSEiM im. gen. Wł. Andersa w Chełmie
serdecznie zapraszają na
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
które odbędzie się 25 czerwca br. o godz. 09:00.

Klasa

Sala

Wychowawca

1 al

40

R. Weremczuk

1 at

18

M. Pradun-Łukasik

1 bt

43

W. Nowak

1 ct

17

A. Myszura

1 dt

sg

M. Oszust

2 alp

30

I. Czernecka

2 atp

31

M. Rzeszut

2 btp

44

W. Polny

2 ctp

21

P. Moliński

2 alg

9

K. Oborska

2 atg

20

M. Ożga

2 btg

32

I. Styk

2 ctg

29

P. Kusiak

2 dtg

aula

T. Fisz

2 etg

44a

A. Wereszczyńska

3 at

10

J. Klim

3 bt

11

R. Zguczyńska

3 ct

PK1

M. Niezgoda

3 dt

29a

G. Stus

3 et

33

J. Raczyńska

3 gt

6

Ł. Janiszewski