Święto Chrztu Polski

swietochrztu
Święto Chrztu Polski jest nowym świętem narodowym, które obchodzimy od 2019 roku. Przypada na 14 kwietnia i zostało ustanowione na pamiątkę chrztu Polski. Pomysłodawcy tego święta tłumaczyli, że chrzest to „kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa”.
W tym roku obchodzimy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.
Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Chrystianizacja ziem polskich prawdopodobnie rozpoczęła się 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę. Przyjęcie chrztu zostało poprzedzone małżeństwem Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku. Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla kształtującej się Polski było bardzo istotne. Akt przyjęcia chrztu, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju. Przyjęcie chrztu był to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny.
Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Uchroniło to Polskę od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. W owym czasie Cesarstwo Niemieckie chciało podporządkować sobie inne państwa, więc Mieszko I, by tego uniknąć zdecydował się na wejście do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej – książę przyjął chrzest, by jego młody jeszcze kraj, nie stał się łupem dla innych państw, które były już schrystianizowane i tworzyły chrześcijańską wspólnotę.
Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów oraz szybkiego rozwoju i wzrostu znaczenia wśród państw Europy. Chrzest, a wraz z nim proces chrystianizacji podnosił również autorytet Mieszka I, gdyż wraz z przyjęciem wiary stał się on bożym pomazańcem. Przyjęcie chrztu przyczyniło się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego, scalać miała podbite wcześniej tereny – umocniło model organizacji państwa, zapewniło niezbędne sojusze oraz znaczący rozwój kultury. Książę Polan podporządkował sobie inne plemiona zamieszkujące m.in. Kujawy, Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Podczas swojego panowania, dzięki talentom wojskowym i politycznym, z powodzeniem toczył walki o Pomorze Zachodnie, Małopolskę i Śląsk. Przyjęciem chrześcijaństwa Mieszko I wzmocnił nie tylko strukturę organizacyjną kraju, ale przyczynił się również do nawrócenia wielu polskich serc – wiara w jednego Boga jednoczyła ludzi, zaś pogaństwo hamowało rozwój państwa ponadplemiennego. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku – Jordan.
Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne lata.
Przez chrzest i proces chrystianizacji, Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej w której dominowało chrześcijaństwo.

 

 

Pamiętamy – 81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej i 11. Tragedii smoleńskiej.


W tym roku obchodzimy 81. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano blisko 22 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. Żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy, nauczyciele, duchowni.
Mord dokonany na ponad 21 tys. Polaków przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. W Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnienie zbrodni.

flaga PL
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego to właśnie dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił święto w 2007 r. a jego przesłaniem jest oddanie czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Przywołując słowa papieża Jana Pawła II "Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane".
Cała społeczność ZSE i M nie zapomina, pamięta i oddaje hołd tragicznie poległym Polakom w lasach katyńskich w 1940 r.
W tym roku mija też 11. Rocznica katastrofy smoleńskiej. Jedenaście lat temu 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 rozbił się pod Smoleńskiem rządowy Tu-157, którym na uroczystości katyńskie leciało 96 osób, w tym para prezydencka. Nikt nie przeżył tej katastrofy.
Przypomnijmy, że pod Smoleńskiem w lotniczej katastrofie oprócz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski zginęli także inni czołowi przedstawiciele polskiej polityki, parlamentarzyści, szefowie ministerstw, centralnych urzędów państwowych, profesorowie, duchowni, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, jak również załoga samolotu.
Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło żadne współczesne państwo, traumą, której rana nieprędko się zabliźni.
W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystości upamiętniające te tragedie były skromniejsze, ale pamięć w naszych sercach wciąż jest żywa.

 znicz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisywane są:

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

Samospis internetowy jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu.

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy ul. Lubelskiej 65, na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu.

W celu ustalenia terminu samospisu w urzędzie prosimy kontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm, nr tel. do Urzędu Miasta Chełm 82 564 32 06 lub 698 159 865.

W ramach promocji NSP 2021 organizowane są konkursy spisowe. W tym celu utworzona została strona internetowa. Konkursy NSP US Lublin: https://lublin.stat.qov.pl/edukacja-statystyczna/konkursv-nsp-2021/

Rocznica śmierci Jana Pawła II

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los"
św. Jan Paweł II

jp2

W 16. rocznicę śmierci Młodzież ZSEiM im. gen.  Władysława Andersa pamięta o swoim papieżu i pragnie zawierzać swoją przyszłość.
Św. Janie Pawle II – módl się za nami.