Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe"

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA

CAŁKOWITA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

 1. MAŁEK MAŁGORZATA IVBT

12

 1. PIKUŁA KLAUDIA IDT

11

 1. SZEWCZYK KAROL ICT

11

 1. GOŁEBIOWSKI SZYMON ICT

10

 1. ŁYDZIŃSKA KAMILA ICT

10

 1. ŁOŻYCZKA KLAUDIA IIIAP

10

 1. GARGOL PAULINA IIAT

9

 1. GRZYWNA PATRYCJA IIIATP

9

 1. GORCZYCA NATALIA IIIAP

9

 1. ŻEREBECKA EWELINA IVGT

9

 1. KOLENDA MARIA IIA

8

 1. OSIEJUK DANIEL ICT

8

 1. LODOWSKA MIRANDA IVGT

8

 1. OKOŃ KAROLINA IIICTP

7

 1. BAGNIUK MACIEJ IIICTP

7

 1. CZERWIŃSKI JAKUB IIIBTG

6

 1. ROCZON SZYMON IVGT

6

 1. WDOWIAK JAKUB IVGT

6

 1. FARFOS SEBASTIAN IIAT

5

 1. ZAGOŻDŻAN MATEUSZ IIIBTG

5

 1. ZAWISTOWSKI KUBA IIICTG

4

 

Na zielono zaznaczono uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Reszta uczniów stanowi listę rezerwową według kolejności na liście rankingowej. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności uczniów decydują kryteria szczegółowe w następującej kolejności: ocena z zachowania, ocena z języka angielskiego, działania na rzecz szkoły, kryterium inkluzji. W przypadku identycznej liczby punktów w każdym kryterium szczegółowym, o kolejności na liście zadecyduje średnia ocen ucznia z j.angielskiego w momencie potrzeby zakwalifikowania ucznia z listy rezerwowej.

Przedsięwzięcie „GRAngielski – angielski poprzez gry planszowe” (nr przedsięwzięcia 219-2-PMU-2086) realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Ekonomy i praca - to się opłaca

 

EFS logo

Miasto Chełm/Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekonomy i praca - to się opłaca”

Cel i efekty projektu: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów, uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów (336 K i 264 M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego w tym staży zawodowych (dla 60 % UP). Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji 17 nauczycieli (14 K i 3 M) Podmiotu objętego projektem.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 413 876,62 zł
Wartość projektu: 2 839 854,85 zł

formularz rekrutacyjny
formularz rekrutacyjny - nauczyciel
formularz rekrutacyjny - uczeń
regulamin 
Wniosek o refundację kosztów dojazdu - załącznik do regulaminu
Wniosek o refundację kosztów pracodawca - załącznik do regulaminu
Wniosek o stypendium - załącznik do regulaminu
umowa staż - załącznik do regulaminu
Załącznik 1 do umowy - powierzenie przetwarzania danych
Załącznik 2 do umowy - indywidualny program praktyk
Załącznik 3 do umowy - dziennik stażu
Załącznik 4 do umowy - lista obecności
Załącznik 5 do umowy - ocena uczestnika
Załącznik 6 do umowy - zaświadczenie praktyk
nota księgowa

 

 

“GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe” “BEnGlish - Board Game English”

“GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”
“BEnGlish - Board Game English”

przedsięwzięcie w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas rozpoczęcia projektu: 1 września 2020
Czas zakończenia projektu: 30 sierpnia 2021

Szkoły uczestniczące w projekcie:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (założyciel i koordynator projektu)
Liceum Naukowe im. Antonio Pacinottiego w Fondi, Włochy (partner)

Język projektu: angielski

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych a w szczególności podniesienie umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Głównym działaniem projektu jest 1-tygodniowy wyjazd dla 38 uczniów ZSEiM w Chełmie do szkoły partnerskiej w miejscowości Fondi we Włoszech (wybór partnera nie jest przypadkowy - szkoła znajduje się niedaleko Monte Cassino - miejscu ściśle związanym z patronem ZSEiM - generałem Władysławem Andersem). Podczas pobytu za granicą uczniowie będą wykorzystywali gry planszowe oraz karciane (historyczne, popularno-naukowe, logiczne, kooperacyjne, ekonomiczne, przygodowe, edukacyjne, strategiczne) do podnoszenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Projekt zakłada naukę języka angielskiego poprzez współdziałanie oraz rywalizację w międzynarodowych grupach uczniów we współpracy z obcojęzycznymi rówieśnikami w środowisku wymagającym porozumiewania się w języku angielskim. Celem dodatkowym projektu jest rozwijanie relacji społecznych (podczas wyjazdów zagranicznych) oraz umiejętności z dziedziny technologiczno-informacyjnej (w ramach działań projektowych prowadzonych online). Wyjazdy zagraniczne będą poprzedzone przygotowawczym kursem merytoryczno-językowym w siedzibie ZSEiM. Na realizację projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 199 810 zł.

 

Wyniki procedury rekrutacyjnej do projektu “GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"

Informujemy o wynikach procedury rekrutacyjnej do projektu "GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe". 
Na zielono zaznaczono uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  Pozostali uczniowie stanowią listę rezerwową

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
DĄBROWSKA NATALIA IVFT 16
WIEJAK SARA IIIBT 15
SŁOWIK PATRYCJA IVAT 15
SIENNICA KATARZYNA IIIBT 15
PILIPCZUK WIKTORIA IICTG 15
SZMAGALSKA ALEKSANDRA IIIET 15
NOWOSAD ANNA IIALG 14
LESHCHUK DENYS IIIET 14
STEPCZUK PATRYCJA IICTG 13
PRZYBYŁEK KACPER IIIDT 12
KUBINA JULIA IICTG 12
GUZ KLAUDIA IBT 12
GROMADZKA OLIWIA IICTP 12
PRZYCZYNA DAWID IAT 11
SENIUK NATALIA IIIBT 11
STEFANIAK WIKTORIA IBT 11
GAŁAT GABRIEL IDT 11
PSZCZOŁA WERONIKA IIALP 11
CZERYNA PRZEMYSŁAW ICT 11
OGRODNIK ZUZANNA IICTP 11
RUTECKA KLAUDIA IIATG 11
POLEWIAK NIKOLA IAL 11
MAZUREK PATRYCJA IICTP 11
SZUMERA JULIA IIATP 11
DĄBROWSKI JAN IIIBT 10
BABIEJ DOROTA IIIBT 10
KUDELSKA WERONIKA IIBTG 10
SZCZEPANEK MATEUSZ ICT 10
ZDUŃCZUK ŁUKASZ IIALG 10
YAREMCHUK ANDRII IVET 10
HAUZER WIKTORIA IIBTG 10
GILEWICZ KATARZYNA IIIBL 10
KOWALCZUK ANGELIKA IAT 10
AUGUŚCIUK ALEKSANDRA IAL 10
GAJEWSKI WOJCIECH IAL 10
CHMIEL PAWEŁ IAL 10
ORŁOWSKA AGNIESZKA IIBTG 9
MAZUREK PATRYCJA IAL 9
SUWAŁA ALEKSANDRA IIATP 9
ANASIEWICZ PAWEŁ ICT 9
GUMIENNY CYPRIAN IBT 9
ŻUGAJ SANDRA IIBTG 9
NADOLSKI JAKUB IIIBT 9
BŁAZIAK ANNA IBT 8
MAŁYSZ OLIWIA IAT 8
NOGA AGATA IIIBL 8
BULICZ MICHAŁ IVFT 8
TOBOLSKI KUBA IVFT 8
BARCICKI IGOR IIBTG 7
TROCHIMIUK MAŁGORZATA IIBTG 7
STADNICKI PIOTR IVFT 7
KRĘPACKA MARTYNA IBT 6
TYWONIUK MATEUSZ IIBTG 6
BODZIACKA MAŁGORZATA IIBTG 6
DZIWULSKA WIKTORIA IAT 6
HAWERCZUK PATRYCJA IIBTG 6
KOZARI KACPER IBT 6
ŚLIWIŃSKI SZYMON IVFT 6
SADOWSKI MACIEJ IIBTG 5

 

Ekonomy w Brukseli!

 

W dniach 25-29 listopada nasi uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzili Brukselę. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ "Europa Trivia Game", a uczniowie ZSEiM wyjechali do Belgii razem z rówieśnikami ze szkół partnerskich z Finlandii, Francji, Litwy oraz Hiszpanii. Złożylismy wizytę w siedzibie Parlamentu Europejskiego (wraz z salą obrad parlamentu), zwiedziliśmy Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium, Park Miniatur Mini Europe oraz Atomium. Rozegraliśmy także grę role-playing wcielając się w młodych parlamentarzystów europejskich.

Więcej artykułów…